Poručivanje nameštaja po meri

1. Izmerite Vaš prostor i upišite približne dimenzije kako je prikazano na našem primeru.

Primer popunjenog šablona

Crtež sa dimenzijama i broj telefona nam pošaljite na naš e-mail ili donesite lično u naš salon!

 

2. Na osnovu tih parametara mi ćemo Vam uraditi idejno rešenje i 3D skicu kuhinje ili željenog nameštaja i pozvati Vas da dođete na 3D prezentaciju i u dogovoru sa Vama izvršićemo eventualne izmene skica i uraditi ponudu od svake vrste kuhinje ili nameštaja. OVA USLUGA SE NE NAPLAĆUJE!

3. Ukoliko Vam naša ponuda bude odgovarala, sledi uzimanje tačnih mera od strane naših zaposlenih i potpisivanje ugovora u kojem su precizirani svi detalji poručenog nameštaja (boje, materijali, ručke, stakla i sl.) kao i rokovi isporuke.
4. Sledi izrada nameštaja po meri u dogovorenom roku.
5. Nekoliko dana pre isteka ugovorenog roka, naši zaposleni će Vas pozvati, kako bi zakazali tačan dan i vreme isporuke i montaže poručenog nameštaja.

6. Isporuka i profesionalna montaža poručenog nameštaja

  • Rokovi isporuke : (rokovi zavise od sezone u kojoj se porucuje i trenutne zauzetosti ugovorenim poslovima).
  • Vaša kuhinja će stići u Vaš dom u tačno dogovoreno vreme koje smo ugovorom precizirali (ukoliko je ugovorom precizirano).